TUBA4B

TUBA4B sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)
K2557802 1.0 ug DNA
EUR 154
TUBA4B sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 2)
K2557803 1.0 ug DNA
EUR 154
TUBA4B sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 3)
K2557804 1.0 ug DNA
EUR 154
TUBA4B sgRNA CRISPR/Cas9 All-in-One Lentivector set (Human)
K2557805 3 x 1.0 ug
EUR 376
Human Putative tubulin- like protein alpha- 4B, TUBA4B ELISA KIT
ELI-28982h 96 Tests
EUR 824
TUBA4B sgRNA CRISPR/Cas9 All-in-One Lentivector (Human) (Target 1)
K2557806 1.0 ug DNA
EUR 167
TUBA4B sgRNA CRISPR/Cas9 All-in-One Lentivector (Human) (Target 2)
K2557807 1.0 ug DNA
EUR 167
TUBA4B sgRNA CRISPR/Cas9 All-in-One Lentivector (Human) (Target 3)
K2557808 1.0 ug DNA
EUR 167