e coli 026 symptoms

Escherichia coli (E. coli) Antibody

abx415692-01mg 0.1 mg
EUR 634
 • Shipped within 1 week.

Escherichia coli (E. coli) Antibody

abx415712-1ml 1 ml
EUR 606
 • Shipped within 1 week.

E. coli antibody

20C-CR1244GP 1 ml
EUR 468
Description: Goat polyclonal E. coli antibody

E. coli antibody

10C-CR1244M1 100 ug
EUR 408
Description: Mouse monoclonal E. coli antibody

E. coli antibody

10-E09C 100 ug
EUR 133
Description: Mouse monoclonal E. coli antibody

E. coli antibody

10-E10A 500 ug
EUR 493
Description: Mouse monoclonal E. coli antibody

E. coli antibody

10-E10B 500 ug
EUR 493
Description: Mouse monoclonal E. coli antibody

E. coli antibody

20-ER13 1 ml
EUR 355
Description: Rabbit polyclonal E. coli antibody

E. coli GroL

DAG1704 100 ug
EUR 915

E. coli GroS

DAG1705 100 ug
EUR 915

E. coli DsbA

DAG1712 100 ug
EUR 915

E. coli GrpE

DAG1714 100 ug
EUR 1027

E. coli Antibody

abx022970-1ml 1 ml
EUR 732
 • Shipped within 5-10 working days.

E. coli Antibody

abx022971-1ml 1 ml
EUR 968
 • Shipped within 5-10 working days.

E. coli Antibody

abx022975-1ml 1 ml
EUR 599
 • Shipped within 5-10 working days.

E. coli Antibody

abx022977-1ml 1 ml
EUR 676
 • Shipped within 5-10 working days.

E. coli Antibody

abx021669-1mg 1 mg
EUR 1295
 • Shipped within 5-10 working days.

E. coli Antibody

abx021670-1mg 1 mg
EUR 871
 • Shipped within 5-10 working days.

E. coli Antibody

abx021671-02ml 0.2 ml
EUR 495
 • Shipped within 5-10 working days.

E. coli Antibody

abx021672-1mg 1 mg
EUR 871
 • Shipped within 5-10 working days.

E. coli Antibody

abx021673-1mg 1 mg
EUR 871
 • Shipped within 5-10 working days.

Escherichia coli (E. coli) Antibody (Biotin)

abx411321-1ml 1 ml
EUR 592
 • Shipped within 1 week.

Escherichia coli (E. coli) Antibody (FITC)

abx411322-1ml 1 ml
EUR 509
 • Shipped within 1 week.

Escherichia coli (E. coli) Antibody (Biotin)

abx415713-1ml 1 ml
EUR 718
 • Shipped within 1 week.

E. coli GroEL Antibody

20012-05011 150 ug
EUR 217

E. coli CysH Antibody

30281-05111 150 ug
EUR 261

E. Coli HCP antibody

20R-EG001 1 ml
EUR 837
Description: Goat polyclonal E. Coli HCP antibody

E. coli NDK Antibody

32662-05111 150 ug
EUR 261

E. coli PPA Antibody

32678-05111 150 ug
EUR 261

E. coli glk Antibody

32864-05111 150 ug
EUR 261

E. Coli ldhA Antibody

32898-05111 150 ug
EUR 261

E. coli deoC Antibody

32936-05111 150 ug
EUR 261

E. coli Skp Antibody

32971-05111 150 ug
EUR 261

E. coli DnaJ Antibody

32022-05111 150 ug
EUR 261

E. coli pykF Antibody

32163-05111 150 ug
EUR 261

E. coli GOR Antibody

32540-05111 150 ug
EUR 261

E. coli nanA Antibody

33092-05111 150 ug
EUR 261

E. coli O157 antibody

10C-CR1295M3 100 ug
EUR 392
Description: Mouse monoclonal E. coli O157 antibody

E. coli O157 antibody

10-1490 100 ug
EUR 136
Description: Mouse monoclonal E. coli O157 antibody

E. coli O157 antibody

10-1521 100 ug
EUR 142
Description: Mouse monoclonal E. coli O157 antibody

E. coli O157 antibody

10-E12A 100 ug
EUR 385
Description: Mouse monoclonal E. coli O157 antibody

E. coli RecA Protein

01-001 200 ug
EUR 205
Description: The E. coli RecA Protein is available in Europe and for worldwide shipping via Gentaur.

E. coli LexA repressor

01-005 50 ug
EUR 479
Description: The E. coli LexA repressor is available in Europe and for worldwide shipping via Gentaur.

E. coli LexA repressor

01-006 250 ug
EUR 1184
Description: The E. coli LexA repressor is available in Europe and for worldwide shipping via Gentaur.

E. coli RuvA protein

01-007 50 ug
EUR 479
Description: The E. coli RuvA protein is available in Europe and for worldwide shipping via Gentaur.

E. coli RuvA protein

01-008 250 ug
EUR 1184
Description: The E. coli RuvA protein is available in Europe and for worldwide shipping via Gentaur.

E. coli RuvB protein

01-009 50 ug
EUR 479
Description: The E. coli RuvB protein is available in Europe and for worldwide shipping via Gentaur.

E. coli RuvB protein

01-010 250 ug
EUR 1184
Description: The E. coli RuvB protein is available in Europe and for worldwide shipping via Gentaur.

E. coli RuvC protein

01-011 50 ug
EUR 479
Description: The E. coli RuvC protein is available in Europe and for worldwide shipping via Gentaur.

E. coli RuvC protein

01-012 250 ug
EUR 1184
Description: The E. coli RuvC protein is available in Europe and for worldwide shipping via Gentaur.

TesA, E. coli esterase

0306-1 100 Units
EUR 421

TesA, E. coli esterase

0306-5 500 Units
EUR 1705

E. Coli Recombinant TRXB

6331-100
EUR 425

E. Coli Recombinant SlyD

6366-100
EUR 457

E. coli antibody (FITC)

60-E13 1 ml
EUR 378
Description: Rabbit polyclonal E. coli antibody (FITC) conjugated

E. coli antibody (biotin)

60-E13B 1 ml
EUR 468
Description: Rabbit polyclonal E. coli antibody (biotin) conjugated

E. coli antibody (HRP)

60-E14 1 ml
EUR 408
Description: Rabbit polyclonal E. coli antibody (HRP) conjugated

E. coli FimC [His]

DAG1666 100 ug
EUR 1027

E. coli Eco [His]

DAG1667 50 ug
EUR 1027

Benzonase, E. Coli Recombinant

7680-25
EUR 332

Benzonase, E. Coli Recombinant

7680-5
EUR 137

E. coli Antibody (HRP)

abx022972-1ml 1 ml
EUR 599
 • Shipped within 5-10 working days.

E. coli Antibody (FITC)

abx022974-1ml 1 ml
EUR 648
 • Shipped within 5-10 working days.

E. coli Antibody (Biotin)

abx022976-1ml 1 ml
EUR 599
 • Shipped within 5-10 working days.

E. coli Antibody (HRP)

abx022978-1ml 1 ml
EUR 878
 • Shipped within 5-10 working days.

E. coli Antibody (Biotin)

abx022979-1ml 1 ml
EUR 739
 • Shipped within 5-10 working days.

E. coli O157 Antibody

abx024017-1mg 1 mg
EUR 1010
 • Shipped within 5-10 working days.

E. coli O157 Antibody

abx021684-1mg 1 mg
EUR 1017
 • Shipped within 5-10 working days.

E. coli O157 Antibody

abx021685-1mg 1 mg
EUR 996
 • Shipped within 5-10 working days.

E. coli O157 Antibody

abx021686-1mg 1 mg
EUR 996
 • Shipped within 5-10 working days.